Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Jak rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019?

Witaj szkoło!

Poranek - 3 września 2018 - zapisuje kartki oświatowej historii młodzieńczymi przygotowaniami do kolejnego stopnia edukacji. Dla klas wdrapujących się na  szczeble  dobrze znanego Technikum, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia,  spotkanie, w sali gimnastycznej PCE-ZSP, wiąże się z wysłuchaniem przemówienia  Dyrektora placówki – Pana Artura Obolewskiego.

Zaproszeni goście!

Do grona gości dołącza wicestarosta –  Pani Elżbieta Godderis, która, na ręce Dyrektora szkoły, składa promocyjne koszulki. Ukazanie zalet wynikających z rywalizacji sportowej wzmaga, bowiem  uczniowskie dążenie do sukcesu, a to wszystko decyduje o roli, jaką odgrywa organ prowadzący, czyli Powiat Lęborski. Wicestarosta życzy naszej młodzieży satysfakcji z ocen i zdobycia upragnionego zawodu.

Wystąpienie Dyrektora!

Dyrektor szkoły – Pan Artur Obolewski – zwraca uwagę na zmianę nazwy szkoły, która od 3 września 2018 roku brzmi następująco:

- Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Przypomina także o biletach ulgowych, zakazach palenia papierosów, używania przemocy wobec uczniów z klas I, obowiązkach edukacyjnych i dobrej frekwencji. 

Podczas spotkania w sali gimnastycznej Dyrektor  zwraca uwagę na:

- zakaz korzystania, na terenie szkoły,  z telefonów komórkowych,

- konieczność noszenia identyfikatorów,

- parkowanie samochodów na specjalnie wyznaczonych miejscach postojowych,

- obowiązk uczęszczania na zajęcia lekcyjne,

- noszenie podręczników i zeszytów.

Podczas przywitania  roku dla  klas I:

- przybliża warunki nauczania zaplanowane w kilku budynkach PCE –ZSP,

- bazę szkoły, czyli warsztaty CKP,

-  kadrę nauczycielską.

Dyrektor  - Pan Artur Obolewski -  życzy wszystkim owocnej pracy w nowym roku szkolnym: 2018/2019.

 

Zobacz nasze