Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

I miejsce dla Marcina Wejera w Rodnej Mowie

16 maja 2016 roku w Lęborskim Centrum Kultury Fregata odbyły się Powiatowe Eliminacje Konkursu Rodna Mowa.

Otwarcia Konkursu dokonała : Teresa Ossowska – Szary (Starosta Lęborski)

W skład Jury weszli:

- Eugeniusz Pryczkowski

-Regina Szczupaczyńska

-Ryszard Wenta.

W  przedziale Szkół Ponadgimnazjalnych I miejsce zdobył:

- Marcin Wejer z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP.

Szkołę reprezentowali także: Barbara Choszcz, Magdalena Mechlińska.

Nagrody wręczała Wicestarosta: Elżbieta Godderis.

Uczniów z PCE, ZSP do konkursu Rodnej Mowy przygotowała - Wicedyrektor Danuta Milewska- Biały.

Eliminacje poprowadziła Dyrektor MDK- u – Teresa Szczepańska

Warsztaty plastyczne na haft kaszubski w holu Kina poprowadziła – Wicedyrektor MDK-u – Alina Walkusz.

Wszystkim uczestnikom Rodnej Mowy gratulujemy opanowania pamięciowego tekstu i występu na scenie. Laureaci I miejsc w każdej z kategorii będą reprezentować nasz powiat w Chmielnie.

Patronat: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Miejski, LCK Fregata, MDK….

 

Sylwia Skroś