Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH CZERWIEC/LIPIEC 2021

ETAP PISEMNY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE   W ZAWODZIE

 1. 22.06.2021 r. (wtorek) – godz. 10 00
  1. Technik logistyk AU.22  (popr.) – sala gimnastyczna
  2. Technik budownictwa BD.29  (popr.)– sala gimnastyczna
  3. Stolarz AU.15 (IIIB) – sala gimnastyczna
  4. Sprzedawca AU.20 (IIIA) – sala gimnastyczna
  5. Monter BD.04 (IIIa) – sala gimnastyczna
  6. Kucharz TG.07 (IIIA) ZSGŻiA – sala gimnastyczna mała
 2. 22.06.2021 r. (wtorek) – godz. 12 00
  1. Technik logistyk  AU.32 (popr.) -  sala 30
  2. Technik budownictwa BD.30  (popr.) -  sala 30
  3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.18 ( popr. ) -  sala 30

 

ETAP PRATYCZNY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w formie „d”

 1. 21.06.2021 r. (poniedziałek)

godz. 9 00

 1. Technik logistyk (poprawkowy) A.31 – sala gimnastyczna
 2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.18 (poprawkowy) - sala 30 (świetlica)
 3. Technik logistyk (poprawkowy) AU.22 - sala gimnastyczna
 4. Technik budownictwa (IVTB) BD.30 -  sala 30 (świetlica)

 

godz. 1300

 1. Technik logistyk ( poprawkowy) AU.32- sala gimnastyczna
 2. Technik logistyk (poprawkowy) A.32 – sala gimnastyczna

w formie ”w”- materiały wg wytycznych

 1. Sprzedawca (IIIA)  AU.20 – sala 30 - 28.06- 29.06.2021 r. I - 800 , 1200  
 2. Technik budownictwa BD.29 (IIITB) w CKZ – sala 20 - 29.06.2021 r.   II- godz. 1500
 3. Stolarz (IIIB) AU.15 w CKZ  - 28.06.2021 r. I- 900, II- 1500
 4. Monter (IIIa) BD.04 w CKZ  - 28.06-29.06.2021 r. I- 900, II- 1500, I- 900
 5. Kucharz ( IIIA) TG.07 – w ZSGŻiA - 29.06.2021 r. godz. 16.00

POWODZENIA

 

Zobacz nasze