Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Festiwal Głośnego Czytania Różnych Druków

 16 grudnia 2015 roku -  uczniowie PCE, ZSP z klasy I B uczestniczyli w Festiwalu Głośnego Czytania składającym się z prezentacji Różnych Druków. Wspólnie z nauczycielem języka polskiego  panią Magdaleną Gałką odwiedzili bowiem multimedialną Czytelnię, w której dokonali próby zbadania zawartości piśmiennictwa dawnego oraz współczesnego: religijnego i świeckiego. Młodzież losowała więc  numery zaznaczonych fragmentów: „Magnificatu”, „Encyklopedycznych życiorysów – książkowych i elektronicznych wybranych pisarzy ”, „Bitwy Grunwaldzkiej”, a następnie głośno je odczytywała. Najlepsi Mistrzowie Głośnego Czytania otrzymali nagrody książkowe ( I  -  „Miejsca święte”, II, III-  „Perły polskiego renesansu”,  które w Roku 2015 przyznano:

- Agacie Józkowskiej, Patrycji Wieczorek, Dagmarze Kołodziej.

Młodzież miała także za zadanie dokonać interpretacji przygotowanych wcześniej aforyzmów, aby następnie samodzielnie podać ich nowe przykłady  dostosowując się do określonego okresu historycznego. Do najłatwiejszych prób zaliczono teksty religijne, które pomimo upływu tylu lat nadal pozostają aktualne. Pod koniec Festiwalu dokonaliśmy sondażu wstępnego polegającego na zadaniu sobie wspólnego pytania: Czy e- booki będą w stanie podmienić tradycyjne książki, tak bardzo , jak dokonały się zmiany w pisowni zaczerpniętej z dawnego piśmiennictwa?

Sylwia Skroś