Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

EGZAMIN ZAWODOWY POPRAWKOWY – SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2020

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 składają deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 do 31 marca 2020 r. do dyrektora szkoły.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres mailowy szkoły: sekretariat@pce.lebork.pl.

Oryginały dostarczyć należy po powrocie do szkoły. 

 

Zobacz nasze