Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dzień Przedsiębiorczości w PCE, ZSP 2016 roku

Tradycyjnie już od kilku lat uczniowie naszej szkoły pod opieką koordynatora Ireny Małachowicz brali udział w Dniu Przedsiębiorczości, który w tym roku przypadał na dzień 20 kwietnia.

Chęć uczestniczenia w tym przedsięwzięciu wyraziło 67 uczniów w 32 różnych przedsiębiorstwach.

Składamy podziękowania dla naszych przedsiębiorców za przyjęcie, udostępnienie i możliwość pobytu naszych uczniów w Państwa zakładach pracy.

Zdjęcia, filmy i prezentacje zostaną opublikowane w miesiącu czerwcu po zamknięciu sprawozdania i wysłaniu prac konkursowych.

Irena Małachowicz

Zobacz nasze