Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„Dzień budowlańca” z konkursami! To możliwe!

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, co roku organizowany jest apel z okazji "Dnia Budowlańca".  W tym roku odbył się on 1 października. Apel skierowany był dla uczniów klas pierwszych i miał na celu zapoznanie uczniów z kierunkami kształcenia w naszej szkole typowo budowlanymi. Przedstawiane kierunki to: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz.

Po części informacyjnej odbyły się również trzy konkursy praktyczne. Dla osób, które reprezentowały swoje klasy i wygrały, czekała słodka nagroda.

Apel przygotowała klasa Iap (monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz wielozawodowa) pod kierunkiem Justyny Dudzik i Marzeny Cierockiej-Szychty. Dekorację przygotowała Katarzyna Kielas.

 

Zobacz nasze