Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Czytaliśmy „Chatę” w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku!

 Czytaliśmy „Chatę” w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku!  

W dniu -  7 października 2017  roku -  uczniowie PCE-ZSP  Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Młodzież  wraz z księdzem Krystianem Stalkowskim uczestniczyła  - w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku  - na początku w Liturgii Mszy Świętej, po której  pozostała  w głównym holu tej instytucji  i  czytała pacjentom na zmianę

-  fragmenty książki pt. „Chata” autor –William Paul Young.

Po takim czytelniczym wstępie udała  się do poszczególnych pomieszczeń, aby także i tym pacjentom, którzy ze względu na swoją chorobę nie mogli uczestniczyć we wspólnym czytaniu książki, wnieść nowe słowa z wybranych wcześniej woluminów. Wśród pacjentów Domu Pomocy Społecznej jest Pani Iwonka, która, jako osoba niewidzącą,  ucieszyła się z takiej akcji. Widać było, zarówno uśmiech, jak  i zasłuchanie na twarzach podopiecznych, a także  prośbę o kolejną obecność  uczniów w DPS w Lęborku .