Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

3 pytania, które należało zadać Pileckiemu, aby dowiedzieć się więcej o obozie! – luka informacyjna.

 3 pytania, które należało zadać Pileckiemu, aby dowiedzieć się więcej o obozie! – luka informacyjna.

Z życia szkoły!

Na ręce Dyrektora  placówki oświatowej  – Pana Artura Obolewskiego – złożono pierwszą edycję „Raportu Witolda”

- „którego treścią są relacje rotmistrza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.” – podkreśla 

Szef – płk Andrzej Płochta z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Na regale!

3 egzemplarze tej książki zostały przekazane do biblioteki szkolnej, w której wzbogacają dział przygotowany dla uczniów  kształcących się w  PCE-ZSP.

O Pileckim!

Fragment innej historii i sylwetki Pileckiego urasta do rangi  - wyniesionego w   demokratycznym świecie  - wzoru bohatera narodowego, który zasłynął jako  symbol odrodzonej Rzeczypospolitej. Jego oddanie się walce z okupantem, poświęcenie i budowanie nowych wartości polskiego patriotyzmu zasługują na uznanie i docenienie  przez młodych ludzi.

W obozie!

Niesamowite świadectwo z miejsca zagłady rzuca natomiast  inne światło na Oświęcim. Na uwagę zasługuje bowiem  nie tylko wartość „niewolniczej pracy”, ale także siła woli tworząca drogę do  walki o wolność i godność każdego człowieka. Poznanie wewnętrznego systemu zarządzania obozem pracy, sposobu traktowania wszystkich więźniów,  a także mocy i charakteru hitlerowskiego znęcania się nad ludźmi, wyzwoliła w Pileckim ścieżkę poszukiwań wartości o podłożu chrześcijańskim. To one  podnoszą na podium  godność wszystkich POLAKÓW i pozwalają nadać ideologicznego spojrzenia na cały totalitaryzm.

Pilecki zrozumiał, że:

Człowiek –  zdobywa świat znajdując się na pierwszym miejscu.

Wolność –  poświęcona  jest zawsze  w historycznym ujęciu.

Pamiętaj:

Witold Pilecki – to nasz wzór na  każdym  narodowym zdjęciu.    

Zadaj sobie pytanie: 

·         Co wiedzą już historycy, a czego nie wiedzą młodzi ludzie? - Pytanie zadane w imieniu czytelnika.

·         Czytanie książek o Pileckim świadczy o wysokiej kulturze naszego narodu?

·         Znasz Witolda Pileckiego?  Dziś dowiesz się co zrobił dla Polski!

 

Sylwia Skroś

Zobacz nasze