Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Przetarg na dostawę mikrobusu do przewozu uczniów z PCE

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku informuje, że zostało wszczęte postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pojazdu samochodowego – mikrobusu dla PCE w Lęborku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):

https://platformazakupowa.pl/transakcja/684723

Zobacz nasze