Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pamięć o generale Stanisławie Sosabowskim w Lęborku

 Pamięć o generale Stanisławie Sosabowskim w Lęborku

W sobotni wieczór w Lęborku został odsłonięty i poświęcony pomnik generała brygady Stanisława Sosabowskiego. Znajduje się on przy ul. Armii Krajowej w pobliżu budynku Biblioteki Miejskiej. Upamiętnia niezwykle ważną postać dla historii Polski – twórcę i jednocześnie bojowego dowódcę 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Została ona sformowana w okresie II wojny światowej na terenie Wielkiej Brytanii. Był to trudny czas dla Polaków, ponieważ ziemie II Rzeczypospolitej znajdowały się pod okupacją niemiecką i radziecką. W zamyśle Stanisława Sosabowskiego, jego żołnierze mieli udzielić wsparcia rodakom walczącym z siłami III Rzeszy podczas Powstania Warszawskiego. Nigdy jednak do tego nie doszło z uwagi na decyzje międzynarodowe… Podlegający rozkazom wspomnianego dowódcy, wzięli natomiast udział w operacji pod nazwą Market - Garden na terenie Holandii (1944 r.). Było to przedsięwzięcie mające na celu walkę z wojskami hitlerowskimi. 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa poniosła wówczas znaczne straty z uwagi na niewłaściwie zaplanowaną przez alianckie dowództwo operację.

Sobotnia uroczystość odbyła się z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego w Lęborku i 7. Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. generała Stanisława Sosabowskiego. Ze wspomnianymi organizacjami jest związany Pan Krzysztof Siwka. Już kilka dni wcześniej zapoznał on młodzież uczącą się w klasach I technikalnych naszej szkoły z interesującymi faktami dotyczącymi postaci generała, którego pamięć uczczono w Lęborku.

W opisywanej uroczystości uczestniczyli liczni goście, a wśród nich wdowa po wnuku Stanisława Sosabowskiego – Pani Dorota Sosabowska. Patronatem Honorowym wydarzenie objął Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak. Patriotyczne pieśni towarzyszące uroczystemu odsłonięciu popiersia twórcy pierwszej w polskiej historii jednostki powietrznodesantowej wykonywała Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

 - 07.10.2017

Zdjęcia i tekst – Sławomir Hryczak

Zobacz nasze