Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2024

 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku, aby upamiętnić tych, którzy po II Wojnie Światowej przeciwstawili się ówczesnej władzy komunistycznej. Dzień ten został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku.

Żołnierze Wyklęci to niepodległościowy, antykomunistyczny ruch partyzancki, który stawiał czynny opór sowietyzacji Polski oraz podporządkowaniu ZSRR. Stanowili oni najliczniejszą antykomunistyczną grupę konspiracji zbrojnej w skali europejskiej. W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków.

Apel i wystawa została przygotowana pod kierunkiem Pani Marzeny Cierockiej – Szychta. W apelu wzięli udział uczniowie z  klasy II TLB. Wystawę przygotowali uczniowie z klas:  II A, III A, II TLB. Opiekę nad nagłośnieniem sprawował uczeń z klasy IV TLB – Tobiasz Jankowski oraz z klasy II TLB – Paweł Piwka. Opiekę nad sztandarem sprawował Pan Mirosław Świątkowski i Pan Ryszad Sałasiński z uczniami z klasy II TLA.

Zobacz nasze