Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Promujemy nowy kierunek - OZE

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - (PATRONAT – PGE Energia Odnawialna) to przyszłość dla młodzieży, która zdecyduje się na kontynuowanie swojej edukacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym  - ZSP w Lęborku. Dla pogłębienia wiedzy z tego zakresu w bibliotece szkolnej utworzyliśmy nowy dział  ( Energia ) zawierający książki i płyty dotyczące tego zagadnienia, które mają wspomagać nowy proces edukacyjny. Nowość na rynku ofertowym to gwarancja dla placówki dostosowywania się do zmiennego rynku pracy, a także budowania księgozbioru specjalistycznego, który pozwoli pogłębiać wiedzę i poznawać różne zakamarki kierunku – OZE. Rejon powiatu lęborskiego to bowiem teren, gdzie powstają nie tylko liczne wiatraki, ale to także miejsce, w którym poszczególni mieszkańcy zakładają w swoich domach kolektory słoneczne i uczą się korzystać z energii solarnej.

Zostań specjalistą z zakresu OZE ucząc się w PCE, ZSP

Sylwia Skroś