Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Porozumienie współpracy

  - 5.11.2015 roku zostało zawarte porozumienie Powiatowego Centrum Edukacyjnego z Wyższą Szkołą Zarządzania w Słupsku.  Uczelnię  reprezentowała Pani Rektor – dr inż. Monika Zajkowska, a PCE, ZSP –  Dyrektor szkoły – mgr inż. Artur Obolewski.

- Zakres współpracy obejmować ma promocję wiedzy logistycznej, odnawialnych źródeł energii, a także ukierunkowanie młodzieży na studia z tych dziedzin wiedzy. Oferta wzbogaci także programy nauczania uczniów, umożliwi dzielenie się bogatym doświadczeniem, nakreśli organizację dni otwartych, prezentację osiągnięć, przygotowanie wykładów  tematycznych, pokazów, ćwiczeń laboratoryjnych, organizację olimpiad i konkursów, co przyczyni się w przyszłości do utworzenia  kolejnych klas  w zawodzie technik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a  także zapewni  wspólną  promocję tych  szkół. 

Zobacz nasze