Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zajęcia pokazowe dotyczące kwalifikacji B.30

 Uczniowie klasy III Technikum Budownictwa ( PCE, ZSP) - w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęli zajęcia dotyczące kwalifikacji B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej. Podczas lekcji uczniowie wykorzystują zarówno Katalogi Nakładów Rzeczowych w wersji papierowej jak i program  do kosztorysowania Rodos.

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do zewnętrznego egzaminu zawodowego na których uczeń:

- sporządza przedmiar robót budowlanych,

- wykonuje obmiar robót budowlanych,

- ustala założenia do kosztorysowania,

- sporządza kosztorys inwestorski, zamienny, powykonawczy lub ofertowy,

- przygotowuje i kompletuje dokumentacje przetargową.

W pierwszym semestrze klasy IV uczeń przystępuje do ww egzaminu.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez odpowiednią Komisję Okręgową.

Katarzyna Kwiatkowska - Obrzud

Zobacz nasze