Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Startowaliśmy w XXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 Dnia 5 marca 2016 roku w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku odbyła się XXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W eliminacjach okręgowych naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy IV Technik Budownictwa Marcin Walkusz i Paweł Wichert.

Tematyka Olimpiady obejmuje pogłębioną wiedzę  teoretyczną z przedmiotów zawodowych związanych z zawodem Technik Budownictwa .Etap okręgowy organizowany jest w 12 okręgach w miesiącu marcu. Do etapu centralnego zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali określone minimum punktowe, wykazując się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową.

Olimpiada organizowana jest przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Powiatowe Centrum Edukacyjne - ZSP

Katarzyna Kwiatkowska – Obrzud

Zbigniew Kotłowski

Zobacz nasze