Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Poznali budowę famy wiatrowej

 Uczniowie klasy I technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  z PCE, ZSP ,  podczas wycieczki szkolnej poznali budowę oraz zasady funkcjonowania famy wiatrowej w Kopaniewie. Ta, znajdująca się na dawnym lotnisku wojskowym farma, jest największą tego typu inwestycją spółki PGE. W jej skład wchodzi 30 turbin wiatrowych, których moc wynosi 30MW. Wybudowana została przez portugalskie konsorcjum firm Alstom Power Sp. z o.o. i Alstom Renovables Espana S.L.

Kierownik Budowy wyjaśnił uczniom, jakie warunki środowiskowe muszą zostać spełnione, aby farma w ogóle mogła powstać. Omówił również sposób transportowania poszczególnych elementów składających się na konstrukcję wiatraka. Wreszcie uczniowie mogli zobaczyć, jak montowana i przytwierdzona do podłoża jest, mierząca 90m, stalowa wieża wiatraka. Poznali oni również sposób produkcji energii elektryczniej na farmie Lotnisko.

Dzięki temu zyskali nowe spojrzenie na wiatraki, które nie są już dla nich jedynie malowniczym elementem krajobrazu, ale przede wszystkim potężną wytwórnią.

Magdalena Gałka 

Zobacz nasze