Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TECHNIK BUDOWNICTWA - PROFIL WOJSKOWY

TECHNIK BUDOWNICTWA (profil wojskowy)

Czas trwania nauki – 5 lat

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS NAUKI PRZEZ ABSOLWENTA:

 • organizuje i kontroluje prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy, wykonaniem robót ziemnych i inżynieryjno-wojskowych;
 • realizuje roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe;
 • kieruje pracą zespołów – brygad budowlanych;
 • sporządza dokumentację rysunkową i kosztorysy robót (za pomocą programów komputerowych: AutoCAD i Rodos) oraz dokumentację przetargową;
 • absolwent będzie przygotowany do pracy w wojsku w zakresie: strzelania, taktyki, terenoznawstwa, łączności, pierwszej pomocy oraz sztuk walki.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa i zakłady budowlane;
 • służby mundurowe (np. wojska inżynieryjne);
 • pracownie konserwacji zabytków;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • biura projektów;
 • hurtownie materiałów i maszyn budowlanych;
 • absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży budowlanej.

Zobacz nasze