Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Przetarg ustny nieograniczony na urządzenia - 29 czerwca 2018r

 

Dyrekcja

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Lęborku

 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż urządzeń wg poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa urządzenia

Rok produkcji

Ilość sztuk

Cena wywoławcza

1.

Tokarka TUM 25B

1971

1

2 700,00

2.

Tokarka TUM 25C

1971

1

2 700,00

3.

Tokarka TUD 50×750

1972

1

4 500,00

4.

Tokarka TUE 40×1000

brak

1

3 200,00

5.

Tokarka TUE 40×1500

brak

1

3 500,00

6.

Frezarka pionowa 6H-11

brak

1

5 000,00

7.

Frezarka pionowa 2A4VD1

1953

1

3 500,00

8.

Prasa mimośrodowa PMSV-63

1958

1

7 000,00

9.

Prasa mimośrodowa PMS-40

1964

1

4 900,00

10.

Nożyce gilotynowe NU-13

1975

1

11000,00

11.

Nożyce gilotynowe NG-8

1967

1

13 500,00

12.

Wiertarka kadłubowa

brak

1

3 000,00

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie PCE-ZSP Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku ul. Wojska Polskiego 31, w dniu 29 czerwca 2018r. o godz. 1000.
 2. Ceny wywoławcze podano w tabeli powyżej, postąpienie nie może wynosić mniej niż 50 PLN.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na każde urządzenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danego urządzenia na konto PCE-ZSP CKP  BS Łeba 20 9324 0008 0002 8769 2000 0070 najpóźniej do dnia 28.06.2018r. 
 4. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet wpłaty oferenta, który przetarg wygra,
 • przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeśli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od wpłaty wylicytowanej kwoty,
 • zwrotowi oferentom, którzy przetargu nie wygrali.
 1. Oferenci, którzy wygrali przetarg, zobowiązani są do dokonania wpłaty całej wylicytowanej kwoty (pomniejszonej o wniesione wadium) na konto PCE ZSP CKP – wydanie towaru nastąpi po wpływie środków na konto.
 2. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu – dot. poz. 8, 9, 11.
 3. Wyżej wymieniony sprzęt przeznaczony do sprzedaży będzie udostępniony do zapoznania się ze stanem technicznym w siedzibie PCE ZSP CKP w dniach 20 i 21 czerwca 2018r. w godz. 8-14.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCE-ZSP CKP - tel. 609 339 890.
 5. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zobacz nasze