Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi do 01.12.2017r.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI