Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Oferta edukacyjna dla dorosłych 2019/2020

 OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

na rok szkolny 2019/2020

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH                           
 • cykl kształcenia 3-letni po ukończeniu gimnazjum (roz. język angielski lub język niemiecki, geografia)
 • cykl kształcenia 2-letni po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej (roz. język angielski lub język niemiecki, geografia)

 

 1. SZKOŁA POLICEALNA
 • Technik informatyk

 

 1. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.30. – 1 semestr
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15. – 2 semestry
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13. – 2 semestry
 • Prowadzenie działalności handlowej A.22. – 2 semestry
 • Montaż systemów suchej zabudowy B.05. – 2 semestry
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych B.07. – 2 semestry
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna A.50. – 2 semestry
 • Projektowanie fryzur A.23. – 2 semestry
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19. – 3 semestry

Skorzystaj z okazji !!!

Nauka jest bezpłatna
 
Zapisy  przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie od godz. 8:00 - 15:00.
tel. 059 862 16 67, 862 32 43
 
Szkoła jest placówką publiczną i Ośrodkiem Egzaminacyjnym. 
Posiadamy akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Zobacz nasze