Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Uczestniczyli w szkoleniu taktyczno – ogniowym na strzelnicy

 W ubiegłym tygodniu uczniowie klas drugich o profilu technik logistyk w ramach zajęć  z edukacji wojskowej uczestniczyli w szkoleniu taktyczno – ogniowym na strzelnicy  1 batalionu zmechanizowanego w Lęborku.  W trakcie szkolenia uczniowie doskonalili umiejętności związane z budową i obsługą broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu 1 batalionu zmechanizowanego.

Ponadto w ramach zajęć szkoleni pogłębiali wiedzę z zakresu  zasad strzelania, pokonywania terenu różnymi sposobami  oraz udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia choć odbywały się w trudnych warunkach atmosferycznych  spotkały się z  dużym zainteresowaniem  i zaangażowaniem ze strony szkolonych.

Sławomir Głowacki

Zobacz nasze