Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Święto niepodległości w garnizonie Lębork i mianowanie logistyków z PCE

 10 listopada żołnierze, pracownicy 1 batalionu zmechanizowanego oraz uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego z Lęborka stanęli na uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz rocznicy odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość była również okazją do nadania żołnierzom kolejnych stopni wojskowych, odznak pamiątkowych oraz uczniom  klas wojskowych stopni starszego kadeta i kadeta.

Punktualnie o godzinie 11.00 żołnierze, uczniowie i pracownicy wojska oraz wszyscy obecni na uroczystości oddali hołd żołnierzom poległym w walce o wolność Ojczyzny. Upamiętniono w ten sposób odzyskanie przez naród polski niepodległego bytu państwowego.

Dowódca batalionu w swoim przemówieniu nawiązywał do walk o niepodległość oraz wynikającej z nich dla żołnierzy i obywateli lekcji historii. - Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim żołnierzom, którzy dziś służą naszej ojczyźnie i stoją na straży jej niepodległości. Ofiarnością, poświęceniem i bezinteresownością wielokrotnie pokazali, że możemy na nich liczyć - głosił dowódca.

Podczas uroczystego apelu zostały wręczone awanse na wyższe stopnie wojskowe dla 18 podoficerów. Akty mianowania wręczył dowódca ppłk Radosław Wojciechowicz wraz z pomocnikiem dowódcy ds. Podoficerów st. chor. szt. Wojciechem Szwedą.

Na wniosek komisji ds. odznaki pamiątkowej wręczono również czterem mundurowym odznaki 1.Lbz przyznane za nienaganną służbę w batalionie.

Uroczysty apel był również okazją do odczytania postanowienia Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego o nadaniu stopni kadetów uczniom klas wojskowych. Wręczenia aktów mianowań dokonała Starosta Lęborski Teresa Osowska – Szara, dowódca batalionu oraz dyrektor PCE mgr Artur Obolewski.

Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, defilada pododdziałów zakończyła uroczystość.

  _ _ _

W 2013 roku dowódca batalionu podpisał porozumienie o współpracy z pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacyjnym a batalionem zmechanizowanym w Lęborku. Od nowego roku szkolnego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym powstały klasy mundurowe. Jest to przede wszystkim wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół Lęborskich Bardzo duże zainteresowanie wśród młodzieży gimnazjalnej tego typu profilami jest bardzo duże.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz,  w tym Doradca Burmistrza – Pani Alicja Zajączkowska, Radny -  Pan Waldemar Walkusz. Warto jest podkreślić , że trudne warunki atmosferyczne w postaci deszczu nie przeszkodziły w uroczystym odznaczaniu uczniów i żołnierzy, przemarszu wojsk,  a także  pokazie  ciężkiego sprzętu. Należy dodać, że taki dzień dla klas logistycznych z PCE, ZSP to wyjątkowe święto potwierdzające fakt, że  zapał do pracy w wojsku został przez wszystkich doceniony i zauważony, a najlepsi  uczniowie nagrodzeni i przygotowani do mianowania. Pewnie , dlatego na placu lęborskiej Jednostki towarzyszyli młodzieży ich Rodzice i znajomi, ponieważ nadanie im stopni kadetów było wcześniej omawiane i dyskutowane z gronem pedagogicznym , a  także zapisane na stałe w Statucie szkoły. Zjednoczenie się tego dnia wszystkich przedstawicieli: służb i szkół wojskowych, to uhonorowanie ich ciężkiej pracy na rzecz obronności kraju, to udowodnienie, że misja dotycząca wielkiej walki  niepodległościowej o naszą ukochaną  -  Polskę - zawsze warta jest każdego poświęcenia.

Przygotowaniem młodzieży z klas  wojskowych zajęli się nauczyciele zawodu w PCE, ZSP : Pan Ryszard Sałasiński, Pan Sławomi Głowacki , Mirosław Świątkowski, Jolanta Radecka.

__ _

Tekst: st.sierż. Tomasz DETTLAFF, Sylwia Skroś

Foto: Sylwia Skroś

Zobacz nasze