Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Realizacja programu wychowawczego w PCE

O poranku!

W poniedziałek 19 lutego klasy mundurowe Powiatowego Centrum Edukacyjnego , w tym klasy trzecie biorące udział w projekcie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej , po raz pierwszy rozpoczęły cotygodniową uroczystość podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewania Hymnu Państwowego.    

Zajęcia cykliczne!

Od tego momentu klasy mundurowe  co tydzień w poniedziałek stawać będą przed zajęciami programowymi o godzinie 8.00 na uroczystej zbiórce w czasie  której poczet flagowy szkoły wciągnie na maszt flagę państwową,  a uczniowie odśpiewają hymn państwowy.

Będzie to realizacja jednego z punktów Programu Wychowawczego dla klas wojskowych, który ma na celu zgranie uczniów klas wojskowych ,wyrobienie  postaw patriotycznych, wyrobienie nawyków samodyscypliny i organizacji, jednocześnie zbiórka ta będzie okazją do przekazania najważniejszych komunikatów ,zadań i informacji uczniom przez dyrekcję szkoły,  nauczycieli i wychowawców.

Ryszard Sałasiński

PCE-ZSP

Zobacz nasze