Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Podsumowanie edukacji wojskowej- szkolenie na ośrodku poligonowym

 W dniu 23 czerwca  br. uczniowie klas wojskowych 1 TLa i 1 TLb – PCE, ZSP  w ramach podsumowania edukacji wojskowej uczestniczyli w szkoleniu ogólno-wojskowym na terenie 1 batalionu zmechanizowanego w Lęborku oraz ośrodku szkolenia poligonowego „Sokołówka”. Tematyka zająć na terenie Jednostki Wojskowej. obejmowała pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej indywidualnie i zespołowo. Obie klasy rywalizowały o miano najszybszego zawodnika toru przeszkód i najszybszego zespółu. Do najbardziej wyróżniających się zawodników należeli m.in.  z klasy 1 TLa Paweł Woźniak, a z klasy 1 TLb  Krystiana Skolimowska. Wszyscy uczniowie pomimo trudnych warunków atmosferycznych wykazali się dużą sprawnością fizyczną,

Następnie uczniowie, wojskowymi środkami transportu Starem 266 oraz samochodem osobowo- terenowym Lublin zostali przetransportowani na teren ośrodka szkolenia poligonowego Sokołówka. Na miejscu oficer prowadzący zajęcia  w pierwszej kolejności przeprowadził rekonesans terenu a następnie dokonał podziału obu klas na cztery zespoły ćwiczące. Kolejne zadanie jakie czekało przed naszymi uczniami dotyczyło marszu na azymut z wykorzystaniem busoli AK. Kierownik ćwiczenia por przeprowadził odprawę szkoleniową na której poinformował na czym będzie polegało zadanie i jak będzie oceniane. Trasa marszu dla poszczególnych zespołów była opracowana indywidualnie i wynosiła średnio około 15 km. Zadanie polegało między innymi na dotarciu do czterech punktów kontrolnych na których znajdowali się wojskowi instruktorzy. Po dotarciu do każdego z punktów grupa otrzymywała dodatkowe zadania do wykonania w formie ćwiczeń praktycznych, pytań, testów itp. Punktem końcowym ćwiczenia było dotarcie do bazy. wyjściowej. Etapem kończącym szkolenie było przygotowanie zaplecza logistycznego w tym rozkładanie namiotu wojskowego N-10 oraz przygotowanie ciepłego posiłku. Zajęcia obserwował również Dyrektor naszej szkoły p. Artur Obolewski, gdzie na bieżąco wysłuchiwał relacji uczestników szkolenia                       z wykonanych zadań szkoleniowych. W ćwiczeniu obok kadry wojskowej uczestniczyli także wychowawcy i nauczyciel klas logistycznych p. Daniel Bladoszewski i Ryszard Sałasiński i p. Sławomir Głowacki.

 Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem  i  dużą aktywnością wśród młodzieży.

Sławomir Głowacki