Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Podpisanie współpracy PCE z JW 4653

Podczas uroczystej sesji , która odbyła się  - 18.12.2014 roku  - w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w obecności radnych , prasy i zgromadzonych  gości, doszło do podpisania zasad współpracy  obowiązujących  w 2015 roku , pomiędzy PCE, ZSP,  a 44 Bazą Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Dyrektor szkoły ponadgimanazjalnej - Pan Artur Obolewski , Komandor Podporucznik – Pan Marian Wolski, a także Starosta Lęborski – Pan Edmund Głombiewski -   zawarli pisemne porozumienie  zobowiązujące wszystkie  strony do wspierania procesu edukacyjnego uczniów z klas wojskowych, zapewnienia dostępu do bazy w Siemirowicach, wymiany doświadczeń i  przekazywania cennych informacji  uczniom z klas logistycznych , udostępnienia terenu  do zapoznania się z warunkami pracy w Jednostce, utrzymywania przyjazny kontaktów promujących   zawód, który jest  powiązany ze służbą na rzecz  dobra całego narodu. W trakcie podpisywania porozumienia -  PCE, ZSP -  reprezentowali wybrani uczniowie z klas wojskowych , którzy przybyli na sesję pod opieką nauczyciela przedmiotów logistycznych – Pana Sławomira Głowackiego.

Sylwia Skroś

Zobacz nasze