Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pobyt klas wojskowych w Farm Frites Poland

W dniu 4 listopada 2013 roku  uczniowie klas wojskowych 1 TLa i 1 TLb – PCE-   w ramach zajęć programowych z przedmiotów logistycznych uczestniczyli w szkoleniu pokazowym w Farm Frites Poland w Lęborku. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli mgr Ireny Małachowicz , mgr Sławomira Głowackiego oraz Szefa logistyki Tadeusza Szkudlarka z Farm Frites Poland zostali zapoznani z zarządzaniem produkcją, planowaniem przepływu materiałów, typem produkcji oraz infrastrukturą procesów produkcyjnych zakładu. W ramach zajęć z zapasów i magazynowania uczniowie poznawali nowe technologie związane z układem technologicznym magazynów, zagospodarowaniem przestrzeni magazynowych (składowanie rzędowe i blokowe), systemem automatycznej identyfikacji danych oraz przepływem informacji w magazynie.

Dodatkowo uczniom przedstawiono środki transportu wewnętrznego wykorzystywane w procesie produkcji oraz omówiono oznakowania BHP występujące w poszczególnych strefach zakładu.

Zajęcia miały charakter pokazu z omówieniem, co spotkało się z dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem  i  dużą aktywnością wśród młodzieży.

Sławomir Głowacki

 

Zobacz nasze