Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Logistycy odwiedzili Akademię Marynarki Wojennej

 W ramach dnia otwartego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni uczniowie klas logistycznych z PCE, ZSP wyruszyli autokarem – 27 listopada- 2015 roku – do tej renomowanej uczelni. Następnie pod przewodnictwem studentek z 5 roku rozpoczęli zwiedzanie okrętu podwodnego, zaznajamiali się z urządzeniami sterowniczymi, komputerami i pociskami wykorzystywanymi w celach obronnych kraju. Specjaliści z określonych specjalizacji opowiadali młodzieży ciekawostki ze swoich  wypraw po morzu, a także dzieli się bogatym doświadczeniem w tym zakresie. Uczniowie naszej szkoły zadawali więc pytania, które rozbudzały ich ciekawość odnośnie pracy po ukończeniu studiów z zakresu Marynarki Wojennej.  Najwięcej przeżyć dostarczył jednak wszystkim symulator okrętu, którego  nawigacja pozostawała w rękach logistyków. Do atrakcji należał także mostek nawigacyjny, wysokiej klasy sprzęt i ster, za którym pierwsze próby naszych uczniów można zaliczyć za udane. Studenci zapewnili na monitorach  wiele możliwości pogodowych: od śnieżycy, burzy, ciemnej nocy, po zwykły słoneczny dzień na morzu. Ale, żeby przygód było jeszcze więcej miłośnicy strzelectwa mogli sprawdzić swoje umiejętności  na tzw. trenażerze strzeleckim „Śnieżnik” – to jeden z najnowocześniejszych w Polsce. Trening przeprowadzony na specjalistycznym sprzęcie był nowym doświadczeniem zawodowym pokrewnym z kierunkiem mundurowym.

„DZIEŃ OTWARTEJ UCZELNI”

09:00 – 14:00
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Młodzież PCE, ZSP zwiedzała także gabinety dydaktyczne, oglądała filmy, korzystała z sal komputerowych.

Była również  w Laboratorium Łączności Morskiej i Radiolokacji.

Do plusów wycieczki po Akademii Marynarki Wojennej należał  dynamiczny efekt przedstawienia   czterech uczelnianych Wydziałów  wzbogacony w  ofertę dydaktyczną.

Opiekunami młodzieży byli: Sylwia Skroś, Mirosław Świątkowski, Daniel Bladoszewski.

Sylwia Skroś