Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kolejna grupa uczniów w PCE-ZSP umundurowana

 9 grudnia 2015 roku w 1 batalionie zmechanizowanym odbyły się zajęcia specjalistyczne klas pierwszych logistycznych i klasy 2 technik budownictwa. Niektórzy uczniowie naszej szkoły nie zauważyli nawet, że do szkoły chodzą nowi uczniowie w mundurach tylko z trochę innym emblematem na ramieniu.

Ci uczniowie to właśnie dziewczęta i chłopcy uczący się w klasie II technik budownictwa - inżynierii wojskowej. W ramach zajęć z przedmiotu:- pracownia inżynierii wojskowej.

Uczniowie oprócz poznania podstaw zasad żołnierskiego zachowania, strzelania, musztry, terenoznawstwa i walki wręcz zapoznawani są z zasadami prowadzenia rozbudowy inżynieryjnej terenu i budową obiektów fortyfikacyjnych. Poznają rodzaje i zasady ustawiania min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, a także uczą się sposobów niszczenia obiektów fortyfikacyjnych . W ramach zajęć w jednostce wojskowej instruktorzy pokażą uczniom sprzęt służący do prac inżynieryjno  – saperskich i sprzęt służący do np. usuwania zniszczeń lotniskowych. Część uczniów tej klasy, na co liczymy być może po ukończeniu nauki w naszej szkole, postanowi związać swoje życie ze służbą w wojsku lub innych służbach mundurowych .

Jak wyglądało szkolenie praktyczne w jednostce wojskowej przedstawiają zamieszczone niżej zdjęcia.

Materiał przygotowali:

Ryszard Sałasiński, Danuta Milewska-Biały

Zobacz nasze