Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Klasy wojskowe PCE z wizytą w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

 29 stycznia w ramach zajęć  promujących wiedzę o bezpieczeństwie oraz postawy proobronne  uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni do Warszawy przez szefa BBN   ministra Pawła Solocha. Wizyta ta była formą wyróżnienia  uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego, którzy zajęli drugie miejsce w drugiej edycji  Centralnego Zlotu Klas Mundurowych  Żagań 2015. Podczas wizyty  uczniowie mieli okazję spotkać się z Szefami  Departamentów oraz analitykami pracującymi w BBN oraz porozmawiać  z nimi o kwestiach dotyczących zadań jakie wykonują pracownicy BBN na rzecz obronności państwa. Na koniec wizyty spotkał się z naszymi uczniami wiceminister Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa BBN. Minister przekazał uczniom stanowisko Prezydenta Andrzeja Dudy, który popiera inicjatywy dotyczące funkcjonowania klas mundurowych w szkołach  oraz wyraził podziw dla wyszkolenia i dyscypliny uczniów klas mundurowych naszej szkoły. Wiceminister przekazał również  życzenia dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły od szefa BBN  ministra Pawła Solocha , który przebywał służbowo w USA  dlatego nie mógł uczestniczyć osobiście w spotkaniu ale przekazał szkole na pamiątkę wizyty piękne wydanie książki „Legiony Polskie” z osobistą dedykacją.

Następnym punktem programu było zwiedzenie przez uczniów Pałacu Prezydenckiego , poznanie jego historii i zadań Prezydenta RP jako konstytucyjnie najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Naszym opiekunem i wspaniałym przewodnikiem po BBN , Pałacu Prezydenckim  i ogrodach Pałacu był pracownik BBN p. Maciej Czulicki. Ostatnim punktem pobytu w Warszawie wojskowych logistyków były odwiedziny w otwartym w 2014 roku Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Tam uczestnicy wycieczki  zostali przez pracujących w Centrum oficerów rezerwy zapoznani z historią polskich misji wojskowych a także zwiedzili salę tradycji i wysłuchali wykładu o weteranach. Na koniec spotkania uczniowie oddali hołd żołnierzom poległym na misjach pod Ścianą Pamięci.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń w godz. nocnych wróciliśmy do Lęborka a dokumentację fotograficzną naszej wycieczki możecie zobaczyć poniżej , informacja o wizycie i fotorelacja  będzie dostępna również  na oficjalnej stronie BBN

Ryszard Sałasiński

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7234,Niebieskie-berety-z-leborskiej-klasy-mundurowej-z-wizyta-w-BBN.html

 

Zobacz nasze