Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

I Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa

 Popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie państwa oraz roli i zadaniach powołanych w tym celu organów, zwłaszcza Policji i Sił Zbrojnych oraz kształtowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych i zainteresowań  proobronnych - to główne cele           I Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa. 

Przedsięwzięcie realizowane było wspólnie przez Szkołę Policji w Słupsku i Akademię Pomorską. Patronat honorowy nad imprezą objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Stanisław Koziej.
Rywalizacja w ramach półfinałowego etapu odbyła się w czwartek (22.01) na terenie Szkoły Policji i Akademii Pomorskiej. Sędzią głównym półfinałowych zmagań był nadkom. Arkadiusz Gliszczyński. Przed południem 48 uczestników rozwiązywało test z wiedzy o bezpieczeństwie i obronności państwa.

O godzinie 13 zmagania przeniosły się do obiektów Szkoły Policji przy ulicy Zamiejskiej, gdzie rozegrano dwie półfinałowe konkurencje. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, rywalizowali równolegle w zawodach strzeleckich z broni krótkiej i w pokonywaniu sprawnościowego toru przeszkód.
Około godziny 17 w głównym budynku dydaktycznym Szkoły nastąpiło oficjalne zakończenie półfinału I Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

Powiatowe Centrum Edukacyjne reprezentowała drużyna w składzie:

-Klaudia Nowak

-Seweryna Czaja

-Szymon Śliwiński

W dniu 18 marca odbędzie się finał Olimpiady. Szymon Śliwiński zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Dziewczęta również zaprezentowały się bardzo dobrze Klaudia osiągnęła najlepszy wynik z testu wiedzy a Seweryna zajęła 3 miejsce w strzelaniu z pistoletu.

Ryszard Sałasiński

Zobacz nasze