Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dzień Służb Mundurowych w Pucku

 W dniu 09 maja br. uczniowie klas logistycznych uczestniczyli w Dniu Służb Mundurowych zorganizowanym przez Liceum Służb Mundurowych z Pucka. W ramach programu uroczystości uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć pokaz działania Powiatowej Komendy Policji oraz Powiatowej Komendy Straży Pożarnej pt."Zdarzenie Drogowe". Ponadto uczniowie mieli możliwość odbycia strzelania na symulatorze kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej na bazie wozu dowodzenia WD 99 oraz na symulatorze strzelań z broni strzeleckiej "Śnieżnik". Obok symulatorów strzelań uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sprzętem specjalistycznym patrolu rozminowania oraz grupy ratownictwa chemicznego.  Izba Celna z Gdyni zaprezentowała pokaz umiejetności psów służbowych, a także sprzętu i wyposażenia do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. Dużą atrakcją tej uroczystości cieszyły się rejsy po Zatoce Puckiej na jednostce Morskiego Oddziału Izby Celnej z Gdyni oraz jednostek pływających z Liceum Służb Mundurowych z Pucka. Poza tym uczniowie mieli także możliwość zapoznania się  ze sprzętem specjalistycznym strzelań rakietowych TR-PPZR GROM. Uroczystości były także okazją do zapoznania się z ofertą Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz szkoleniem w ramach Narodowych Sił Rezerwy.

PCE, ZSP

                                          Sławomir Głowacki