Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Centralny Zlot klas wojskowych ŻAGAŃ 2015

 Uczniowie klas mundurowych z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP w Lęborku wezmą udział w Centralnym zlocie klas wojskowych – w Żaganiu.

Przedsięwzięcie organizowane jest przy współpracy z:

 · Sztabem Generalnym Wojska Polskiego,

· Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych,

· Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych,

· Dowództwem Garnizonu Warszawa,

· Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych,

 · Dowództwem 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu,

· Szefami Wojewódzkich Sztabów Wojskowych,

· 4 Regionalną Bazą Logistyczną,

· Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych,

· Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej,

 · Wojewódzkimi Kuratorami Oświaty

Główny organizator– Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: II Centralny Zlot przeprowadzony będzie w formie realizacji zadań przez poszczególne klasy, w ramach czterech etapów programowych:

 ETAP I: „Historia i współczesność wojsk pancernych”,

 ETAP II: „Manewry sportowo – obronne”,

ETAP III: „Szkolenie ogniowe”,

 ETAP IV: „Prezentacja szkół”.

Szkoły uczestniczące w zlocie zostały wytypowane zostały przez Wojewódzkie Sztaby Wojskowe i Kuratoria Oświaty. Z każdego województwa przewidziany jest przyjazd jednej szkoły. W ramach centralnego Zlotu Klas Wojskowych przeprowadzony zostanie II Turniej Proobronny Klas Wojskowych o puchar Ministra Obrony Narodowej. Na wyniki klasyfikacji turnieju złożą się osiągnięcia poszczególnych klas w następujących konkurencjach:

–             marszobieg zespołowy,

–             zawody strzeleckie,

–             konkurs musztry i piosenki marszowej

 

 Pierwszy etap ma charakter poglądowy i nie podlega ocenie, natomiast kolejne trzy  etapy są oceniane i mają wpływ na wynik końcowy klasyfikacji generalnej II TURNIEJU PROOBRONNEGO KLAS WOJSKOWYCH o Puchar Ministra Obrony Narodowej.

I. CELE: 1. Kształtowanie w środowisku młodzieży szkolnej postaw patriotycznych, popularyzowanie historii, tradycji i dziejów oręża polskiego oraz współczesnego wizerunku, roli i zadań Wojska Polskiego.

2. Popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas wojskowych współpracujących z instytucjami i jednostkami Sił Zbrojnych RP.

3. Zapoznanie nauczycieli z kierunkami zmian w zakresie szkolenia służby przygotowawczej wynikającymi z nowelizacji art. 98d ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kształtowanie u młodzieży umiejętności i cech charakteru niezbędnych do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań proobronnych.

5. Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji proobronnej z młodzieżą i nauczycielami z Ukrainy.

Ryszard Sałasiński – PCE, ZSP

Sesje  Comandosów z PCE  - z mediami

1-  2.10.2015 roku uczniowie klas mundurowych z PCE, ZSP  uczestniczyli w zajęciach pokazowych, które filmowały i fotografowały lokalne media. W ramach lekcji młodzież ćwiczyła m.in.: musztrę, rzut granatem, noszenie na noszach, marsz, a także śpiewała piosenki wojskowe. 

Zobacz nasze