Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Akcja logistyczna w Terminalu Kontenerowym

 W dniu 20 października 2015r. uczniowie klas wojskowych z II TLa i II TLb– PCE ZSP,

 w ramach zajęć programowych z przedmiotów logistycznych uczestniczyli w szkoleniu pokazowym w BCT ( Bałtycki Terminal Kontenerowy) - czołowym polskim specjalistycznym terminalu przystosowanym do obsługi ładunków skonteneryzowanych w różnych relacjach transportowych.

Uczniowie w ramach pokazu zapoznali się z infrastrukturą techniczną terminalu kontenerowego, w tym nowoczesnym sprzętem i urządzeniami przeładunkowymi.

Na nabrzeżu portowym uczniowie mieli okazję obserwować załadunek i wyładunek kontenerów. Ponadto na placach składowych szkoleni zapoznali się z elementami składowania kontenerów, drobnicy, pojazdów, formowania i rozformowywania kontenerów oraz obsługi ładunków typu "Project Cargo", Dodatkowo pokazano uczniom instytucje współpracujące na co dzień z BCT a mianowicie: składy celne, komórki weterynaryjne i sanitarno – epidemiologiczne.

Korzystając z okazji pobytu w Trójmieście w ramach upowszechniania i popularyzacji historii Marynarki Wojennej RP, uczniowie klas mundurowych zwiedzili Muzeum Marynarki Wojennej. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się elementy i repliki z działu uzbrojenia. Uczniowie zapoznali się również z ofertą ekspozycyjną, prezentującą bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu. Pobyt w muzeum skierowany był do wszystkich, chcących poznać ten rozdział historii naszego kraju.

mgr Sławomir Głowacki

 

 

Zobacz nasze