Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Technik logistyk

 1. 11-03-2015 09:16 Popłyną w czerwcu w 10 dniowy rejs na jachcie Marynarki Wojennej

   W miniony piątek  - 6 marca 2015 roku -  w świetlicy Powiatowego Centrum Edukacyjnego w obecności uczniów klas wojskowych miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy z przedstawicielami „Liceum Służb Mundurowych w Pucku” . Z ramienia naszej Szkoły porozumienie podpisał p. Dyrektor Artur Obolewski 

 2. 02-03-2015 12:55 Podpisanie współpracy PCE z JW 4653

  Podczas uroczystej sesji , która odbyła się  - 18.12.2014 roku  - w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w obecności radnych , prasy i zgromadzonych  gości, doszło do podpisania zasad współpracy  obowiązujących  w 2015 roku , pomiędzy PCE, ZSP,  a 44 Bazą Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Dyrektor szkoły ponadgimanazjalnej - Pan Artur Obolewski , Komandor Podporucznik – Pan Marian Wolski, a także Starosta Lęborski – Pan Edmund Głombiewski -   zawarli pisemne porozumienie  zobowiązujące wszystkie  strony do wspierania procesu edukacyjnego uczniów z klas wojskowych, zapewnienia dostępu do bazy w Siemirowicach, wymiany doświadczeń i  przekazywania cennych informacji  uczniom z klas logistycznych.
   

 3. 18-02-2015 08:11 Zasady cięcia lontu wybuchowego i prochowego

   W czasie ostatnich zajęć z edukacji wojskowej przed feriami zimowymi, uczniowie klas pierwszych wojskowych, poznawali zasady postępowania w przypadku znalezienia przedmiotu niebezpiecznego lub niewybuchu. Zajęcia prowadzili saperzy z 6 Patrolu Rozminowania z Lęborka, którzy na zajęciach przedstawili uczniom również  swoje wyposażenie, w tym najnowszy pojazd „IVECO” służący do przewozu niebezpiecznych ładunków. 

 4. 26-01-2015 09:05 I Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa

   Popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie państwa oraz roli i zadaniach powołanych w tym celu organów, zwłaszcza Policji i Sił Zbrojnych oraz kształtowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych i zainteresowań  proobronnych - to główne cele           I Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa. 

 5. 21-11-2014 12:08 „W Okopach”

   W ubiegłym tygodniu drugie  klasy wojskowe Powiatowego Centrum Edukacyjnego odbyły kolejne zajęcia z edukacji wojskowej ,które odbyły się w jednostce wojskowej. Głównym punktem nauczania było sprawdzenie normy z wyszkolenia inżynieryjno-saperskiego w ramach której uczniowie  wykonywali okop do prowadzenia ognia w  postawie leżącej. 

 6. 21-11-2014 08:04 Wojskowi zwiedzali terminal kontenerowy i Błyskawicę

   Uczniowie z klas wojskowych (logistycy z PCE, ZSP) udali się -  20.11.2014 roku -  na wycieczkę do Gdyni. Do atrakcji tego dnia należało zwiedzanie terminala kontenerowego, gdzie właśnie odbywały się rozładunki statków. Dzięki słowu wstępnemu pracownika od spraw marketingu udało się młodzieży uzyskać sporo nowych informacji dotyczących pracy w tym miejscu

 7. 12-11-2014 10:52 Boks i inne sztuki walki

   W minionym tygodniu klasy drugie o profilu wojskowym odbyły zajęcia ze sztuk walki.  Jak zwykle zajęcia rozpoczęły się od intensywnej rozgrzewki i rozciągania mięśni , następnie  uczniowie ćwiczyli, a właściwie doskonalili posługiwanie się karabinkiem, łopatką saperską i nożem. 

 8. 07-11-2014 09:11 Mianowanie logistyków na stopień – KADETA

   W auli PCE, ZSP w Lęborku – 18.09.2014 roku – miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Uczniowie klas II logistycznych zostali  bowiem oficjalnie mianowani na stopień – Kadeta. Oznacza to w praktyce, że od tego momentu wolno im poruszać się po terenie szkoły z dwiema dodatkowymi belkami umieszczonymi na mundurach. 

 9. 06-11-2014 09:30 Jak można się szybko czołgać ?

   W minioną środę 05 listopada uczniowie  klas pierwszych - wojskowych szkolili się na przykoszarowym poligonie „naszej” Jednostki Wojskowej. Tematem zajęć były „Sposoby pokonywania terenu”. Pod okiem instruktorów uczniowie uczyli się czołgać różnorodnymi sposobami min. „przez pełzanie”, „na boku” 

 10. 30-10-2014 12:42 „Strzeleckie popisy”

   W dniach 28 i 29 października uczniowie pierwszych  i drugich  klas o profilu wojskowym odbyli zajęcia ze szkolenia ogniowego na strzelnicy garnizonowej. Zajęcia prowadzili instruktorzy jednej z kompanii zmechanizowanych 1 batalionu. W ramach zajęć uczniowie na kolejnych punktach nauczania poznawali zasady