Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Harmonogram egzaminów - zima 2023

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH I POTWIERDZAJĄCYCH KWALIIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMA 2023

  • ETAP PISEMNY  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

                                              W ZAWODZIE

Podstawa programowa 2017

  • 10.01.2023 r. (wtorek)

 

Lp.

Zdający

Sala

1.

BD.04 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

(2 osoby- popr.)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

sala 301

godz. 1000

 

 

  • ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO- przed komputerem

Podstawa programowa 2019

10.01.2023 r.(wtorek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

Technik logistyk (SPL.04)- 12 ucz.

 

Sala 31 (12st.)

godz.9.00

2.

Technik logistyk (SPL.04)- 6 ucz.

Technik urz. i syst. (ELE.11) – 6 ucz.

Sala 31

godz.11.00

3.

Technik logistyk (SPL.04)- 6 ucz. (D)

Technik urz. i syst. (ELE.11) – 4 ucz. (D)

z dostosowaniem- czas wydłużony do 30 minut

Sala 31

godz.13.00

4.

Technik logistyk (SPL.04)- 10 ucz.

Stolarz (DRM.04)- 1 ucz.

Sprzedawca (HAN.01)- 1 ucz.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie(BUD.11)- 1 ucz.

Sala 8 (14 st.)

godz. 9.00

5.

Technik logistyk (SPL.04)- 10 ucz.

IVTcg, IVtdg

Sala 8

godz. 11.00

 

  • ETAP PRATYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO

Podstawa programowa 2017,  2019

  • 09.01.2023 r.- forma „d” (poniedziałek)

Lp.

Zdający

Sala

1

 

SPL.01 Obsługa magazynów

( 7 osób- popr.)

Technik logistyk

sala 24

godz. 900

(120 minut)

2.

SPL.01 Obsługa magazynów

( 1 osoba- popr.)

Dostosowanie- przedłużenie czasu nie więcej niż 30 minut

Technik logistyk

sala 1

godz. 900

(120 minut+30 minut)

3.

AU.32 Organizacja transportu

(2 ucz.- popr.)

Technik logistyk

 

sala 1

godz. 1300

(120 minut)

SPL.04 Organizacja transportu

(37 ucz.)

Razem 39 ucz.

Technik logistyk

4.

SPL.04 Organizacja magazynów

(7 osób)

 

Dostosowanie- przedłużenie czasu nie więcej niż 30 minut

Technik logistyk

sala 24

godz. 1300

(120 minut +30)

5.

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( 6 ucz.)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

sala 3

godz. 900

(180 minut)

6.

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( 4 ucz.)

Dostosowanie- przedłużenie czasu nie więcej niż 30 minut

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

sala 1

godz. 900

(180 minut+ 30 minut)

 

                                                                                                                                        POWODZENIA

Zobacz nasze