Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Życzenia dla Dyrektora PCE, ZSP i społeczności szkolnej

 Informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej - Departament Komunikacji Społecznej,  skierowało  na ręce Dyrektora PCE, ZSP – Pana Artura Obolewskiego -  pismo z życzeniami „zdrowia, szczęścia, i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym , w pracy zawodowej i społecznej. Podkreślona została także rola przygotowania młodych ludzi do służby wojskowej , wychowania jej w duchu patriotyzmu, szacunku dla chlubnych tradycji orężnych oraz wierności Ojczyźnie. „

Z wyrazami szacunku – Dyrektor Beata Biały