Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM INSTALATOREM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W ZAKRESIE FOTOWOLTAIKI LUB POMP CIEPŁA

 Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunek konieczny: każda osoba powyżej 18 roku życia zamieszkująca  teren województwa pomorskiego (niekoniecznie zameldowana).

Projekt skierowany jest do wszystkich osób ( w tym również uczniów) niezależnie od statusu na rynku pracy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Kobiety mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Żadna zgłoszona osoba po spełnieniu warunku koniecznego nie jest wykluczona z projektu w przypadku wolnych miejsc, w przeciwnym wypadku dokonuje się oceny na podstawie kryteriów:

wiek: od 25 do 49 lat,

lub

wykształcenie nie wyższe jak na poziomie ISCED 3 (ponadgimnazjalne: liceum, technikum, szkoła zawodowa).

W przypadku braku wolnych miejsc, zgłoszoną osobę umieszcza się na liście rezerwowej.

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 64 godziny, łącznie 8 dni

TERMIN SZKOLENIA: zazwyczaj od czwartku do niedzieli ( 2 turnusy)

OKRES REALIZACJI: do końca czerwca 2019 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Gdynia/ Gdańsk/  Słupsk

GODZINY SZKOLENIA: 8.00-16.00

ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Część I 32 godziny: montaż i projektowanie instalacji fotowoltaicznych/ pomp ciepła
  2. Część II 16 godzin: przygotowanie z zakresu obsługi i nadzoru urządzeń elektroenergetycznych ( szkolenie typu SEP)/ montaż i projektowanie instalacji pomp ciepła
  3. Część III 16 godzin: podsumowanie szkolenia- przygotowanie do egzaminu w Urzędzie dozoru Technicznego
  4. Część IV - po zakończonym szkoleniu: zgłoszenie na egzamin organizowany przez Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku lub inny oddział,

egzamin składa się z dwóch części:

  • teoretycznej – obejmującej test składający się z 24pytań testowych;
  • praktycznej – obejmującej 3 pytania o charakterze problemowym.

 

Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna – 90 minut.

Preferujemy dla dobra projektu  aby wszyscy uczestnicy zdali egzamin J Brak pozytywnego wyniku nie pociąga jednak do żadnej odpowiedzialności uczestnika projektu, proszę mieć jednak na uwadze, że bez dotacji egzamin kosztuje ok. 1000,00 zł, każde przystąpienie w ramach poprawki wymaga uiszczenia na nowo tej samej kwoty.

OBECNOŚĆ: wymagane jest przynajmniej  80% obecności, tj. na 8 dni szkolenia  każdy z Państwa poza uzasadnionym usprawiedliwieniem ( np. lekarskim) powinien uczestniczyć w szkoleniu  przynajmniej 6 ½ dnia.

 

Zobacz nasze