Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Żołnierze Wyklęci w duchu narodowego patriotyzmu

 Apel szkolny

- zaprezentowani zostali podczas uroczystego apelu, który odbył się w PCE, ZSP pod kierownictwem – pani Moniki Naczk. W przedsięwzięciu artystycznym udział wzięli uczniowie klas mundurowych, którzy swoją postawą udowodnili, że żołnierzami  należy być w każdej  życiowej sytuacji.

Pojmowanie polskości przez ludzi młodych

Ostatnie narodowe powstanie przeciwko komunizmowi odcisnęło się na pojmowaniu polskości, na walkach narodowych, w których udział brało około 200 tyś. ludzi. Żołnierze Wyklęci stoczyli więc dla nas różne bitwy, udowadniając, że ich upór, desperacja w dążeniu do wyzwolenia Polski  - miały sens. Dziś historia wynosi ich  na pierwsze strony gazet, dziś młodzi ludzie oddają im hołd, a Dorośli nazywają ich imieniem ulice, ronda, a także  tworzą nowe książki.  

Przygotowania do Wielkiego Tygodnia  - ważne, jak Żołnierze Wyklęci

Chrześcijańska tradycja

Przygotowania katolickie to przede wszystkim rozmyślania wokół Wielkiego Tygodnia. Ostatnie godziny życia Syna Bożego rozpoczną się więc od Dnia Pańskiego- czyli Niedzieli z palmami. Zamknięcie nastąpi natomiast podczas Triduum Paschalnego.

Nasze refleksje

Zanim przygotujemy palmy składające się z kwiatów i bazi, które ułożymy u stóp Chrystusa, będziemy świętować uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ale w poniedziałek, wtorek, środę – zajmiemy się rozważaniami o pojednaniu. W dobie wojen, walk, sporów narodowych ten temat wart jest naszej uwagi.

Godność, honor, miłość do Ojczyzny

Żołnierze Wyklęci ukazani jako patrioci, wybawiacie narodu docenieni dopiero po śmierci. Historia pokazuje wyraźnie, że PRAWDA, ODDANIE, SZACUNEK – to coś więcej niż  tylko słowa – to głównie czyny. Te czyny bliskie chrześcijaństwu nakreślają  miłość do wszystkich braci oraz  doskonałe uczucie do - Ojczyzny!

W młodych ludziach kształcących się w szkołach lekcje historii i apele tematyczne przypominają więc – że jest jedna kartka wyrwana brutalnie z książki, tej ukrytej przez lata, tej zapomnianej, tej w ziemi polskiej z ludźmi pochowanej. Krople krwi jeszcze dzieci, żołnierzy przez ludzi wyklętych  – obecnie narodowych bohaterów pozwalają dziś wyczyścić ją z kurzu, podać w rękawiczkach i przy narodowej fladze – ukazać jako wzorzec do przechowania słów pełnych mocy, które swym wydźwiękiem dotrą do każdego zakątka – POLSKIEJ ZIEMI!

„Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (ur. 3 września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 w Gdańsku) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu. „ - Wikipedia

Dziś wzywamy Cie do wyznaczenia drogi, w której  życie ludzkie, młodego Człowieka – znaczy tyle co  - godność bycia POLAKIEM, gdy tak,  jak w  trakcie świąt staniesz się znakiem – do pokazania  wiary, w cały nasz NARÓD i  podziemie antykomunistyczne!

Sylwia Skroś