Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zobacz Uroczystość Mianowania Uczniów Klas Wojskowych na Wyższe Stopnie! Gigantyczna Galeria Zdjęć!

 Zobacz Uroczystość Mianowania Uczniów Klas Wojskowych na Wyższe Stopnie! Gigantyczna Galeria Zdjęć!

Przemówienie Dyrektora Szkoły

W uroczystości wzięli udział:

- Starosta Powiatu Lęborskiego  - Pani Teresa Osowska-Szara

- Burmistrz Miasta Lęborka  - Pan Witold Namyślak

- Dowódca 1 Batalionu Zmechanizowanego  w Lęborku –Pan ppłk. Radosław Wojciechowicz

- Żołnierze lęborskiej jednostki , przedstawiciele mediów, Rodzice  uczniów klas wojskowych.

Dyrektor PCE, ZSP, Pan Artur Obolewski, otworzył Uroczystość Mianowania Uczniów Klas Wojskowych na Wyższe Stopnie i wygłosił do zgromadzonych gości przemówienie, w którym podkreślił, jak ważna w prowadzeniu klas wojskowych jest współpraca z lęborską jednostką oraz zaangażowanie żołnierzy w przekazywanie niezbędnej wiedzy i kształcenie właściwych postaw. Podziękował również nauczycielom edukacji wojskowej za wysokie wyniki osiągane w pracy z młodzieżą, a przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie, którego udzielają  szkole.

Dyrektor Szkoły podkreślił także, że bardzo cenna jest współpraca z jednostką wojskową w Lęborku i Siemirowicach, Zespołu Szkół Morskich  w Gdańsku i Liceum Mundurowym w Pucku. Na tak znaczące  zasługi  w osiąganiu  dotychczasowych sukcesów klas wojskowych wpłynęła  wzorowa współpraca:

- kadry nauczycielskiej z zakresu edukacji wojskowej i logistycznej,

- wsparcie MON w doposażenie uczniów w umundurowanie i  sprzęt wojskowych potrzebny do ćwiczeń.

Na wysoki poziom nauczania w szkole i popularność tego profilu wpłynął natomiast  autorski program nauczania, połączony z: profesjonalnym prowadzeniem zajęć, odpowiednią promocją klas wojskowych wśród gimnazjalistów, stałym  informowaniem mediów o osiągnięciach ogólnopolskich i wojewódzkich naszych uczniów, prowadzeniem na stronie szkoły specjalnego  bloga wojskowego, przeprowadzaniem na wysokim poziomie: szkoleń, ćwiczeń sprawnościowych, treningów.

Program Uroczystości

Następnie odbyło się  wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. W dalszej części uroczystości zaprezentowano specjalności i klasy mundurowe oraz wyświetlono film przedstawiający realizację zajęć z edukacji wojskowej. W kolejnym punkcie programu odbył się Pokaz Musztry Paradnej, w którym uczestniczyła młodzież  z klas: II TLA i II TLB.  Odczytano decyzję o mianowaniu uczniów na kolejne stopnie oraz nadanie im tytułu i oznaki Wzorowego Kadeta.

Mianowanie  młodzieży na Kadetów

W uroczystości Mianowania Kadetów klas mundurowych uczestniczyli uczniowie z: II TLA, II TLB, III LA, III LB, 3TB kontynuujący naukę w Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. Młodzież z klas drugich awansowała na  stopień kadeta, a  z trzecich na stopień starszego kadeta.

„Podstawą nauki w każdym roku szkolnym jest  bowiem Edukacja Wojskowa, która stanowi  warunek  do uzyskania zaliczenia podsumowującego  ten zakres zajęć dydaktycznych. Otrzymanie mianowania na stopień  kadeta jest więc znaczącym wydarzeniem w życiu młodych ludzi, którzy wiążą dalszą  przyszłość zawodową z pracą w służbach mundurowych.” -  dodaje nauczyciel PCE -ZSP, Pan Ryszard Sałasiński, koordynator szkolenia wojskowego w naszej szkole.

Wyróżnienie otrzymali:

Złotą odznakę „WZOROWY  KADET”
1.      Bikowski Bojan z kl. 3 TB
2.      Choszcz Barbara z kl. 2 Tlb
3.      Klejna  Dawid z kl. 2 Tla

 Srebrną odznakę „WZOROWY KADET”

1.      Dettlaf Rafał z kl. 3 Tla
2.      Staniszewski Adrian z kl 2 Tla
3.      Gruchała Artur z kl. 2 Tlb
4.      Wrońska Magdalena z kl. 3 Tla
5.      Gruba Damian z kl 3 TB
6.      Wenta Damian z kl. 3 TB
7.      Gawryszewski Patryk kl. 2 Tlb

  Brązową  odznakę „WZOROWY KADET”

1.      Zakrzewski Adam z kl. 3Tlb
2.      Kosińska Agata z kl. 2 Tla
3.      Tutkowski Karol z kl 2 Tla
4.      Karczewski Bartosz z kl 2 Tla
5.      Seroczyński  Michał z kl 2 Tlb
6.      Konwiński  Michał z kl. 3Tla
7.      Marta Kołoszyc 2 Tlb
8.      Izabela Mielewczyk 2 Tlb
9.      Mejna Natalia 2 Tla
10.     Szulc Karolina 2Tla

 

Podsumowanie Edukacji Wojskowej

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami na mundurach   naszych Uczniów pojawiły się tego dnia symboliczne dwie lub trzy belki. Rangi temu wydarzeniu nadali zaproszeni goście wśród, których znalazły się: Władze Miasta Lęborka, Dyrekcja Szkoły,  Rodzice Uczniów. Mianowanie było także doskonałą okazją do złożenia podziękowań żołnierzom I Lęborskiego  Batalionu Zmechanizowanego, którzy w ciągu minionego roku angażowali się w prowadzenie  zajęć z zakresu Edukacji Wojskowej. W gronie wyróżnionych osób znaleźli się : Dowódca Pułku – ppłk Radosław Wojciechowicz i  główny koordynator młodszy chorąży Tomasz Dettlaff, a także: por. Michał Jardzioch, sierż, Marcin Nurkowski, plut. Szymon Wiśniewski, st.kpr. Norbert Rowicki, st.szer.Paweł Domański, st.szer. Konrad Gillmeister.

Za przygotowanie naszej młodzieży z ramienia PCE, ZSP odpowiadali następujący nauczyciele: Pan Ryszard Sałasiński, Pan Sławomir Głowacki, Pan Tomasz Kosiński, Pan Mirosław Świątkowski.   

Na zakończenie uroczystości, Starosta Powiatu Lęborskiego  - Pani Teresa Osowska-Szara,  złożyła gratulacje wyróżnionym i zapewniła o dalszym wsparciu szkoły w zakresie prowadzenia klas wojskowych.

Zobacz nasze