Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zobacz - MODELE CHEMICZNE - pomagają w zrozumieniu chemii

 Zobacz - MODELE CHEMICZNE - pomagają w zrozumieniu chemii

Uczniowie koła chemicznego w ramach zajęć OTWARTE UMYSŁY korzystają z pomocy naukowej zakupionej w ramach w/w projektu.

1.Kulki symbolizujące atomy pierwiastków ułożone zgodnie z układem okresowym;

- przedstawiają zmiany promieni atomów w okresach i grupach

- ilustrują zależność wiązalności od położenia pierwiastków w grupach głównych

2.Komplet elementów pozwala na konstruowanie modeli ważniejszych cząsteczek;

a) homoatomowych

b)heteroatomowych

3.Modele ułatwiają zrozumienie izomerii

4. Modle są używane do wizualizacji w ilustrowaniu reakcji chemicznych. Dają możliwość uzasadnienia ,że w reakcjach chemicznych powstają nowe wiązania w cząsteczkach reagentów.

6.Pomagają w wyjaśnieniu energetycznej strony reakcji- wystarczy wykorzystać do tego celu wartości molowych energii wiązań.

7.Analiza modeli cząsteczek związków, szczególnie organicznych, pozwala przewidywać ich aktywność chemiczną, typy reakcji jakimi ulegają inne.   

 

Krystyna Styn

PCE-ZSP

Zobacz nasze