Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zbieramy wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych!

 Zbieramy wnioski  o przyznanie stypendium dla uczniów szkół zawodowych!

 - Termin naboru wniosków upływa  -  15 września 2016 r.

 - Informujemy, że Stypendia zostaną przyznane dla Uczniów kształcących się w  Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum!

- Zgłoszenia  w PCE, ZSP przyjmuje Pedagog Szkolny – Pani Aleksandra Motas.

Szeroki wachlarz osiągnięć  szkolny potrzebny do zdobycia Stypendium określony jest specjalnymi wymogami:

- Uczeń powinien wykazać uzyskanie „średniej ocen w wysokości co najmniej 4,75 ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych”.

- Wartość   przyznawanego  STYPENDIUM WYNOSI -  250 ZŁ MIESIĘCZNIE.

Wszystkie wnioski  o jego  przyznanie  w roku  szkolnym 2016/2017 przygotowywane są   w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

Pamiętajcie, że musicie  spełnić określone wymogi :

- mieszkać w województwie pomorskim,

- podać  aktualne informacje z roku 2015/2016,

- zdać do  programowo wyższej klasy, ukończyć zarówno I  lub II klasę ZSZ,

-  ukończyć I, II lub III klasę technikum,

-  wykazać się  średnią ocen ze  wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz
 zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - co najmniej 4,75;

-  kontynuować naukę w ZSZ, technikum,

- uczyć się w specjalistycznych typowo branżowych zawodach.Stypendium jest dla młodych ludzi szansą zdobycia funduszy od Marszałka Województwa Pomorskiego, znaczącym wyróżnieniem edukacyjnym za  całokształt pracy typowo zawodowej, docenieniem potencjału zdolnej młodzieży, a także honorowym wykazem najzdolniejszych osób w szkole. 

Zobacz nasze