Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zbadaj marketing profesjonalnej marki PCE-ZSP! Gigantyczna Galeria Zdjęć! Dzień drugi!

 Zbadaj marketing profesjonalnej marki PCE-ZSP!

Nasza szkoła!

Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, od początku istnienia w środowisku szkolnictwa średniego, buduje profesjonalną  markę wyjątkowej placówki. W całym wachlarzu ofert edukacyjnych, które pojawiają się w naszym mieście, charakteryzuje nas:

- silna budowa spójnego zespołu szkół,

- posiadanie bazy  w postaci – CKP,

- zawieranie trwałych i konkretnych  relacji z pracodawcami,

- mobilność i kreatywność w promocji określonych profili szkoły,

- dostępność do artykułów na stronie internetowej PCE-ZSP,  facebooku,

- skuteczny  kontakt z gimnazjalistami  na terenie ich szkół,

- oryginalna komunikacja z uczniami podczas bezpośrednich Targów Edukacyjnych odbywających się  w PCE-ZSP.

Gdzie odbywają się targi, tam jest bogactwo wiedzy! – Paralelizm!

Drugi dzień Targów!

Podczas drugiego dnia naszych spotkań z gimnazjalistami, Dyrektor Szkoły, Pan Artur Obolewski, omówił zalety zdecydowania się na  nasze klasy technikalne:

Przypominamy!

Oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

1. Technikum (4 lata)

- Technik logistyk – profil wojskowy

(Patronat Jednostki Wojskowej w Lęborku)

- Technik budownictwa – profil inżynieryjno – woskowy (Patronat firm budowlanych )

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(Patronat – PGE Energia Odnawialna)

Nasze konkrety!

- OZE (Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

Pan Artur Obolewski, przedstawił młodzieży Pana Zbigniewa Kubackiego, który zaprezentował  kolektory solarne, panele fotowoltaiczne. Przybliżył także tematykę kierunku OZE, który stanowi obecnie  tzw. zieloną energię, Stwarza  bowiem  sprzyjające warunki do pozyskiwania energii z wszystkich  odnawialnych źródeł . Dodatkowo taki profil stanowi  przyszłościowy trend  dalszego budowania wiatraków, pomp ciepła, promowania spalania biomasy i tworzenia miejsc dla geotermicznej energii.

Weź życie w swoje ręce i zostań uczniem PCE-ZSP – tekst reklamowy - GRA SŁÓW!

Dyrektor poprosił także kadrę  promującą klasy TB o zareklamowanie tego profilu.

TB (Technik budownictwa – profil inżynieryjno – woskowy)

Nauczyciele kształcący młodych ludzi  w Technikum Budowlanym pokazali zasady działania specjalistycznych programów takich, jak: AUTOCAD, ARCHICAD. Przybliżyli pojęcia konstruowania projektowego różnych elementów i obiektów budowlanych. Nauczyciele ukazali sposoby rozwiązywania obliczeń objętości wykopów.  Uczniowie zademonstrowali  natomiast  na czym polega kosztorysowanie, program RODOS, służący do wyceny określonych robót . Profil  technikum budowlanego wiąże bowiem przyszłość nie tylko z zagadnieniami budowlanymi, ale także z nadzorem oraz kontrolą robót. Nauka praktyczna polega w nim  na wykonaniu robót zbrojarskich i betoniarskich na każdym etapie powstawania budynku. Nad poprawnością wszystkich prac czuwali w tym zakresie nasi nauczyciele: Pani Katarzyna Kwiatkowska-Obrzud i Pan Zbigniew Kotłowski.

Dlaczego PCE-ZSP to Twój najlepszy wybór? –tekst specjalistyczny – LUKA INFORMACYJNA!

Logistycy (Technik logistyk – profil wojskowy)

Profil wojskowy logistyczny to zdecydowany wzmacniacz młodzieńczej energii, gdyż dzięki Wirtualnemu Laboratorium i profesjonalnemu przygotowaniu sprawnościowemu przyciąga zawsze młodych zapaleńców wojskowości. Nad poprawnością wykonania  zadań spedycyjnych, treningowych, a także tych  z zakresu edukacji wojskowej czuwali

- Pan Ryszard  Sałasiński, Pan Sławomir Głowacki, Pan Mirosław Świątkowski i Pan Tomasz Kosiński.

Poznaj nasz branding!

Nasza strategia marketingowa promująca wszystkie zawody ukazywała  pozytywne wizje szkolnictwa średniego. Jako eksperci w danych specjalizacjach naprowadzaliśmy  młodzież na  trafne usługi z zakresu kształtowania postaw powiązanych z procesem edukacji. Najwyższe notowania, zaproponowanych przez szkołę profili kształcenia, podkreślały więc  możliwość podjęcia w przyszłości  bardzo dobrej pracy.

Najlepsza szkoła? Uczniowie, którzy ją odwiedzili już wiedzą jak się do niej przygotować! – tekst specjalistyczny – PĘTLA POZNAWCZA!

Buduj z nami markę PCE-ZSP!

Branding PCE-ZSP  kreował zawsze oryginalną  reklamę szkoły. Ukazywał  plusy wyboru placówki  na kolejnych szczeblach drabiny z zakresu szkolnictwa średniego. Odciskał  również ślad na znaczeniu działań i kolejnych etapów marketingowych.

Szkoła to młodość, więc nie będziemy Ciebie do niej nakłaniać, ale widzimy, że i tak do niej kiełkujesz w myślach! – tekst specjalistyczny – METAFORA!

Sylwia Skroś

Zobacz nasze