Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zarządzenie Dyrektora dotyczące organizacji zajęć od 17 maja 2021r.

Zarządzenie nr 9/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie organizacji zajęć w szkole

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 17 do 28 maja 2021 r. wprowadza się w szkole kształcenie stacjonarne
w systemie hybrydowym.

  1. W dniach od 17.05 do 21.05.2021 r. klasy I i III Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:
    I TLa, I TLb, I TLc I a, I A, I B, III a, III A, III B oraz klasy III TLa i III Tbl  (od 18.05.2021r.) realizują zajęcia w trybie stacjonarnym.

Pozostałe klasy II Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia realizują zajęcia zdalne.

  1. W dniach od  24.05 do 28.05.2021 r. klasy II Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia: II Tap, II Tbp, II Ag, II Ap, II ag, II ap, II Bg, II Bp realizują zajęcia w trybie stacjonarnym.

Pozostałe klasy I i III Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia realizują  zajęcia zdalne.

  1. Zajęcia praktyczne w CKZ i u pracodawców odbywają się, tak jak dotychczas, w trybie stacjonarnym, zgodnie z planem.
  2. Praktykę zawodową, w dniach od 4.05. do 17.05. 2021 r. realizują klasy III TLa i III Tbl oraz klasy II Tcg i II Tdg, w dniach od 18.05 do 31.05. 2021 r.
  3. Nauczyciele realizują zajęcia stacjonarne oraz zdalne na terenie szkoły.
  4. Zajęcia stacjonarne realizowane są na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEiN.

§ 2

Od 31 maja 2021 r. wszystkich uczniów i słuchaczy obowiązuje nauka stacjonarna. Klasy II Tcg
i II Tdg do 31.05.2021 r. realizują praktykę zawodową.

§ 3

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się do wymiaru czasu pracy nauczyciela.

§ 4

Wychowawcy klas stale monitorują uczestnictwo uczniów w zajęciach zdalnych i utrzymują kontakt on-line z wychowankami i rodzicami/opiekunami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

Zobacz nasze