Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zaproszenie od Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na lekcje gdańskiej historii.

 Zaproszenie od Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na lekcje gdańskiej historii.

 Dyrektorzy, nauczyciele,  szkół w województwie pomorskim

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeprowadzenia zajęć na temat najnowszej historii Polski, przedstawieni faktów związanych z wydarzeniami:

- Grudnia 1970,

- Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”,

- stanu wojennego,

- roku 1988.

Zajęcia te prowadzą – bezpłatnie - uczestnicy tamtych wydarzeń. Spotkania mogą odbywać się w danej szkole lub w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (np. podczas wizyty grup uczniów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców).

Zależy nam na tym, co wynika także z preambuły Statutu NSZZ „Solidarność”, aby tematyka najnowszej historii, odzyskania pełnej suwerenności przez Polskę, była ważnym zadaniem kształcąco-wychowawczym.

Zamawiania prosimy realizować za pośrednictwem lokalnej struktury „S” oświatowej, ew. Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w danym powiecie lub Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel. 58/308-44-22, fax 58/308-44-01, mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

Z poważaniem:

   Wojciech Książek                                                                             Krzysztof Dośla

(Przewodniczący Sekcji)                                                            (Przewodniczący Zarządu Regionu)

 

Zobacz nasze