Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji do projektu "ZDOLNI Z POMORZA"

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji do projektu "ZDOLNI Z POMORZA" -09.06.2016 r. godz. 13.30, ZSMI w Lęborku

Powiat Lęborski informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki oraz od tego roku chemii, biologii i kompetencji społecznych. Rekrutacja dotyczy uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

W ramach projektu dla uczniów przewidziano m.in. zajęcia pozalekcyjne prowadzone z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania. spotkania akademickie, opiekę mentorów, obozy naukowe i stypendia.

Od 5 lat na terenie Lęborka działa Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego oferujące w/w wsparcie. Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie do 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A. Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.zdolnizpomorza.pl oraz www.powiat-lebork.com .

                                                                                                              

Zapraszamy serdecznie Burmistrzów, Wójtów, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za edukację,  Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów rekrutacji do projektu dnia 09.06.2016 r. na godz. 13:30 (sala Audiowizualna ZSM-I, ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku).

 

Z up. STAROSTY

Elżbieta Godderis

WICESTAROSTA