Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do rozpoczęcia elektronicznego etapu rekrutacji w PCE - ZSP!

 Zapraszamy  wszystkich gimnazjalistów do rozpoczęcia elektronicznego etapu rekrutacji w PCE - ZSP!

Znasz  nasz  tylko z opowieści i Internetu. Dziś dowiesz się, jak naprawdę działamy – tekst specjalistyczny – Luka informacyjna.

Nasze wymagania:

Nabór młodzieży odbywa się na stronie:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

 

- dostarcz do nas świadectwo gimnazjalne.

Pamiętaj, że:

„O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w PCE- ZSP decyduje suma punktów, której składnikami są: · punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100), · punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100).”

Więcej informacji  dowiesz się z naszego regulaminu:

http://www.pce.lebork.pl/files/download/733/4-REGULAMIN-REKRUTACJI-2017-2018-DO-PCE.pdf

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – na rok szkolny 2017/2018 przypada na okres:

 - od 8 maja (poniedziałek) do 14 czerwca (środa) do godz. 15.00.

Zwyczajna szkoła z uczniami? Przyjrzyj się bliżej. Niesamowite ile ich nauczyliśmy” – tekst specjalistyczny – Pętla Poznawcza!

Oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018:

Technikum (4 lata)                                     

  • Technik logistyk – profil wojskowy (PATRONAT Jednostki Wojskowej w Lęborku)
  • Technik budownictwa – profil inżynieryjno - wojskowy (PATRONAT: Jednostki Wojskowej i  firm budowlanych)
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (PATRONAT – PGE Energia Odnawialna)

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)    

  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Stolarz (PATRONAT Fabryka Mebli – POLMARCO)
  • Sprzedawca
  • Kucharz
  • Fryzjer
  • Wielozawodowa (krawiec, murarz- tynakrz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, cukiernik, fotograf, dekarz, kamieniarz, obuwnik, szklarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, kominiarz, szklarz, obuwnik…)   

                  

W naszej placówce jest możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (2 lata – od drugiej klasy)  – nauka bezpłatna!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie od godz. 800 – 1500 tel. 598621667

Dowiedz się więcej:

http://www.pce.lebork.pl/oferta-szkoly/oferta-edukacyjna-dla-mlodziezy-20172018/

 

Zobacz nasze foldery:

http://www.pce.lebork.pl/oferta-szkoly/folder-szkoly-20172018/

 

Nabór młodzieży odbywa się na stronie:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

Czy kiedykolwiek siedziałeś przed laptopem jak sparaliżowany, nie mogąc wklepać pierwszej szkoły? – Liczymy, że nie.

Wybierz tylko PCE-ZSP!

- tekst specjalistyczny – pytanie zamknięte!

Zobacz nasze