Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim"

 Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim"

w dniu 24 lutego 2017 roku, o godz. 10.00, w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku odbędzie się konferencja pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim",  zorganizowana w związku z realizacją projektu „Otwarte umysły” ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa.

Pozdrawiam

Iwona Juchniewicz

Referat Rozwoju i Promocji


Starostwa Powiatowego w Lęborku

Zobacz nasze