Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zakończyliśmy projekt - sprawozdaniem wysłanym do Wrocławia!

Szkoła, jako placówka oświatowa – zakończyła pomyślne akcję – BohaterOn w Twojej szkole – 2021.

W ramach sprawozdawczości - wysłaliśmy informacje o aktywności uczniowskiej przygotowanej pod opieką n-la historii – Pani Teresy Kondrat oraz Pani Sylwii Skroś.

W ramach zajęć -  w tym projekcie uczestniczyło – 80 uczniów.

Młodzież wykazała się realizacją zaplanowanych zadań, publikacjami w mediach i na stronie szkoły oraz:

- tematycznymi lekcjami,

- oglądaniem filmów, w tym „Miasto 44”,

- możliwością wysyłania kartek do Powstańców,

- odegraniem dramy, żywej rzeźby, obrazu,

- podziałem na grupy i realizacją wskazanych tematów aktorskich.

Nasze publikacje:

http://pce.lebork.pl/aktualnosci/uczestniczymy-w-akcji-bohateron-w-twojej-szkole/

http://pce.lebork.pl/aktualnosci/wyslij-kartke-bohaterowi-powstania-warszawskiego/

https://www.fm.lebork.pl/start/aktualnosci/z-pce-wyslij-kartke-bohaterowi-powstania-warszawskiego/

https://www.fm.lebork.pl/start/aktualnosci/pce-uczestniczy-w-akcji-bohateron-w-twojej-szkole/

 

BohaterON - włącz historię!

Podczas podsumowania projektu skontaktowaliśmy się z organizatorami akcji, aby zakończyć wszystkie zaplanowane zadania.


 

 

Zobacz nasze