Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zajęcia w Słupskim Inkubatorze Technologicznym

 W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” uczniowie klasy III Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczęli zajęcia w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Pierwsze zajęcia poświęcone były mikroturbinom wiatrowym i miały na celu wprowadzenie uczniów do podstawowych zagadnień z zakresu energetyki, elektrotechniki i turbin wiatrowych. Następnie w sali wykładowej omówiono podstawowe parametry fizyczne i  podstawowe dane techniczne dotyczące ww. zagadnień.

Katarzyna Kwiatkowska – Obrzud

Justyna Dudzik

PCE - ZSP